Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

UTBILDNINGEN

Urmakeri är ett hantverk som kräver många timmars övande för att bemästra. Därför tillbringar en urmakarstudernade största delen av tiden vid arbetsbänken.

Denna hantverksutbildning är en treårig yrkeshögskoleutbildning på 600 poäng som riktar sig till vuxenstuderande. Utbildningen är eftergymnasial och berättigar till CSN-bidrag och lån.

KURSSTART

Kursstart:
En ny utbildningsomgång startar en gång per år i augusti.

INTRÄDESVILLKOR

Urmakareutbildningen har som antagningskrav godkända slutbetyg från genomgången gymnasieskola samt godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik enligt GY 11 på nivåerna 1 i svenska, 5 i engelska samt 1a i matematik, eller motsvarande kunskaper. För sökande som söker direkt ifrån gymnasieskola gäller betyg från höstterminen eller utdrag ifrån betygskatalogen med omdöme som avser vårtermin. 

BEHÖRIGHET

Se förordning om Yrkeshögskolan (2009:130) i kapitel 3, 1§.

ANTAGNING

Antagningen utvärderas genom ett prov som görs på plats på Urmakarskolan. Proven tar 1 dag och består av en praktisk del, ett teoretiskt prov i matematik och engelska/svenska, svenska/engelska samt en intervjudel. Den sökande kallas till antagningsprovet om man är behörig. Provet sker i april - maj varje år.

 
 

KOSTNADER

Utbildnigen är kostnadsfri, men den studerande måste ha utrustning i form av verktyg, kurslitteratur och material till en kostnad av cirka 40 000 kronor (beroende på valutakursen). Denna utrustning ska den studerande själv anskaffa, och den måste finnas på plats vid utbildningsstart. Utrustningen rekommenderas att köpas via Urmakarskolan i form av ett komplett startkit vilket säljs till självkostnadspris och kraftigt rabatterat, tack vare samarbetet med WOSTEP. Väljer den studerande att anskaffa utrustningen på egen hand så måste den överensstämma med, och vara av samma kvalitet som listan nedan. Om man blivit antagen till utbildningen och tackat ja till sin plats måste man meddela skolan att man vill köpa startkitet senast den 1 juli.

 

Materialet till det ur som man tillverkar under utbildningens första år ingår i utrustningen och får behållas efteråt. I utrustningen ingår även materialet till det armbandsur som man tillverkar. Vissa delar till armbandsuret är gratis, men dessa får endast behållas om man klarar utbildningen.

Verktygen och materialet är personlig egendom som man behöver för att arbeta som urmakare.

Lista på obligatorisk utrustning

 

 
 
Senast publicerad: 190228 | Powered by SiteSmart