Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

SKOLANS HISTORIA

1940 - Den första urmakarskolan i Borensberg startades av Sveriges Urmakareförbund. Det blev en privat yrkesskola enligt dåtidens modell. Redan året före hade urmakaren Sven Sandström anställts som rektor för den blivande skolan. Han var då yrkeslärare på den ännu existerande urmakareutbildningen i Stockholm. Han ställde krav om att skolan skulle placeras i det lilla samhälle i Östergötland där han var född och uppvuxen och ville tillbaka till – Borensberg. Efter lite tumult bestämde Urmakareförbundet att så fick det bli. Skolan huserade i den byggnad vid Göta Kanal som idag är turistbyrå.

1948 - Skolan flyttades till den byggnad som mest förknippas med urmakareutbildningen, den gamla folkskolebyggnaden på sluttningen ned mot Motala ström. Där inrymdes hela urmakarskolan med kansli och lektionssalar fram till 1983.

1956 - Skolan utökades till att omfatta också optikerutbildning som inrymdes i den s.k. ”Synvillan”. Där ordnades också optiklärarebostad. Under åren framöver benämndes skolan "Sveriges Urmakareförbunds Skolor" eftersom de bägge yrkena oftast hänge ihop; det var urmakarna som även var optiker på den tiden.

1971 - Sven Sandström gick i pension som rektor efter 31 år på sin post. Han blev redan under sin tid som rektor en legend inom urmakareyrket och verkade på olika sätt fram till sin död 1997. Carl-Axel Johansson, som tidigare varit lärare inom urmakeri och optik vid skolan, blev ny rektor. Motala Kommun tog över ägandet och namnet ändrades till "Stefanskolan" efter urmakaren Stefan Andersson i Ludvika som bidrog till att skolan grundades 1940 med 20.000:- insamlade kronor. Utbildningen ändrades till en yrkesinriktad gymnasieutbildning för urmakare och optiker. Nu läste man också grundämnena och utbildningen tog sammanlagt 3-4 år. Kommunen hade stora planer och det byggdes en ny byggnad som stod färdig 1983. Nu samlades utbildningen för urmakare och optiker under samma tak för första gången i Sverige.

1992 - Carl-Axel Johansson går i pension som rektor efter 21 år och efterträds av urmakaren och optikerläraren Bengt Nordberg.

1995 - Ytterigare en ny byggnad byggs av Motala kommun. All urmakareutbildning flyttades dit. Idag inrymmer huset bostäder. Optikerna fick då själva husera i 1983 års byggnad.

1999 - Urmakarskolan återgår till privat regi men denna gång som ett eget bolag, ett AB. Optikerutbildningen flyttas till Stockholm. Urmakareutbildningen betraktas nu som värdefull ur nationell synpunkt och får därför statsfinansiering. Det sker omfattande förändringar i utbildningen jämfört med tidigare bla. genom att det nu är en treårig och eftergymnasial gedigen hantverks- utbildning, fördelat på två års grundutbildning och ett gesällår. Utbildningen kan leda fram till Gesällbrev. Efter minst sex aktiva år i yrket kan man ansöka om Mästarbrev.

2001 - Skolan anslöt sig till WOSTEP och fick en internationell kvalitetssäkring.

2012 - Urbranschen köpte Urmakarförbundets andel i skolan och den nuvarande ägarstrukturen skapades. Man ändrade då även namnet till IHU Urmakarskolan. IHU står för Institutet för Högre Urmakeriutbildning i norden.

2013 - Skolan flyttade till nya lokaler i Motala.

Urmakarskolan 2000 - 2013

Gamla Urmakarskolan 1948 - 1999

 
 
 
Senast publicerad: 190211 | Powered by SiteSmart