Utbilda dig inom finmekanik

Urmakeri är ett hantverk som kräver många timmars övande för att bemästra. Därför tillbringar en urmakarstudernade största delen av tiden vid arbetsbänken.


Denna hantverksutbildning är en treårig yrkeshögskoleutbildning på 600 poäng som riktar sig till vuxenstuderande. Utbildningen är eftergymnasial och berättigar till CSN-bidrag och lån. Efter avslutad utbildning kan man få tre olika examensbevis, en yrkeshögskoleexamen, ett gesällbrev för urmakeri samt ett WOSTEP-certificat som är eftertraktat i hela världen.

Urmakarutbildningen har som antagningskrav godkända slutbetyg från genomgången gymnasieskola samt godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik enligt GY 11 på nivåerna 1 i svenska, 5 i engelska samt 1a i matematik, eller motsvarande kunskaper. För sökande som söker direkt ifrån gymnasieskola gäller betyg från höstterminen eller utdrag ifrån betygskatalogen med omdöme som avser vårtermin.

Antagningskrav

Antagningen utvärderas genom ett prov som görs på plats på Urmakarskolan. Proven tar 1 dag och består av en praktisk del, ett teoretiskt prov i matematik och engelska/svenska, svenska/engelska samt en intervjudel. Den sökande kallas till antagningsprovet om man är behörig. Provet sker i april–maj varje år.

Antagning

Utbildningen är kostnadsfri, men den studerande måste ha utrustning i form av verktyg, kurslitteratur och material. Om den studerande köper materialet via skolan kostar det cirka 40 000 kronor, men går att införskaffa på annat vis om den studerande själv vill. Denna utrustning måste finnas på plats vid utbildningsstart.

Kostnader

Henrik Samuelson, Verkstadschef, Nymans Ur 1851

”Urmakare är verkligen ett arbete för framtiden, intresset för automatiska klockor växer och med det behovet av kvalificerade urmakare. IHU i Motala är den enda skola i Norden som utbildar urmakare enligt de kriterier vi efterfrågar med gesällbrev samt WOSTEP certifikat."

Arbetsmarknad

Det finns ett växande behov av urmakare på den svenska marknaden, återväxten är betydligt långsammare än pensioneringarna och dessutom ökar behovet i takt med att synen på och föräljningen av mekaniska ur ökar. Service på denna typ av ur är i kraftigt ökande. Dessutom är det brist på kunniga urmakare även utanför Sverige.

Framtiden

Urmakeri är ett levande hantverk och en branch som expanderar kraftigt!


Bilden av urmakare är oftast förknippad med butik, dvs. försäljning av klockor och klocktillbehör och enklare service. Den bilden är bara en del av verkligheten idag och även den delen kommer med största sannolikhet att inom en tioårsperiod vara förändrad, framförallt i storstäderna. 

WOSTEP

Urmakarskolan är en av 13 skolor i världen som har ett samarbete med den Schweiziska urindustrin genom organisationen WOSTEP. Namnet betyder Watchmakers Of Switzerland Training and Educational Program. Som partnerskola med den Schweziska urindustrin får Urmakarskolan en mycket hög kvalitetssäkring och standardisering. Efter avslutade studier få man med sig ett Wostep-certifikat, det mest berömda och eftertraktade urcertifikatet i hela världen.  

Reparationer

Urmakarskolan tar emot ur för renovering och service. Dock endast i utbildningssyfte, dvs skolan tar emot ur som passar in i utbildningen och i det antal som ingår i utbildningen under ett läsår. 


Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga service.

Därför ber vi Er som vill lämna klocka på reparation att först kontakta administrationen antingen via e-post eller telefon.


Vi tar inte emot batteridriva väggur, armbandsur, fickur, moraklockor, gökur, cylinderur, spindelur eller klockor av låg kvalitet.


Vi utför bara komplett reparation/service. Inte bara del- eller batteribyte!

Kontakt

Utbildningsledare

Fredrik Larsson

Yrkeslärare

fredrik.larsson.ur@tucsweden.se

Lärare

Nicholas Reux

Yrkeslärare

nicholas.reux@tucsweden.se

Vill du veta mer om utbildningen? Vill du lämna in din klocka på reparation? Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga service. Skriv ett mail så hör vi av oss. 

IHU Urmakarskolan 

Luxorgatan 1

591 39 Motala

info@urmakarskolan.com

073-524 93 91


Telefontid

Måndag-fredag 9:00-12:00